Cộng Đồng Học Sinh Trường THPT Trần Phú - Quảng Nam

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn học sinh trường THPT Trần Phú - Quảng Nam!!

* Nơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm học tập và các vấn đề đang được quan tâm của giới teen!!!
 * Các bạn hãy đăng ký nếu chưa có tài khoản hoặc đăng nhập để được sử dụng tất cả các chức năng của diễn đàn nhé.

Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn ghé thăm.

Chúc các bạn vui vẻ! Ban Quản Trị
Cộng Đồng Học Sinh Trường THPT Trần Phú - Quảng Nam


  code khung đăng nhập đóng mở

  Share
  avatar
  hero P.Vy001
  Moderator
  Moderator

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 21
  Sinh Nhật : 10/02/1996
  Tài Năng : 19
  Points : 270


  :

  code khung đăng nhập đóng mở

  Bài gửi by hero P.Vy001 on Fri Jun 01, 2012 12:30 pm

  Chả biết cái này có dùng đc cho d đ này ko? cứ share đại...bác Thái dùng đc thì cứ dùng
  demo dùng rồi thì thấy Nhăn Răng

  Code:
  http://i43.servimg.com/u/f43/15/93/33/76/120.jpg

  vào header tim
  Code:
      <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
  cho code lên trên nó:
  Code:
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="rep-mail-bar">
  <div id="toppanel">
    <div id="panel" style="display: none; ">
        <div class="content clearfix">
          <div class="left">
              <h1>Welcome to Cntt-k3</h1>
              <h2>Hãy đăng ký và Đăng nhập để tham gia diễn đàn</h2>     
              <p class="grey">Diễn đàn hiển thị tốt nhất trên <a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-3.0.10&os=win&lang=en-US" onmouseover="showtip('Tải Firefox ..!');" onmouseout="hidetip();" target="_blank"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/ff10.png"></a> và <a href="http://www.google.com/chrome?hl=vi" onmouseover="showtip('Tải Google Chrome ..!');" onmouseout="hidetip();" target="_blank"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/gc10.png"></a><br>với độ phân giải 1024x768 trở lên. <br></p>
             
          </div>
          <div class="left">
             
                            <form action="/login?redirect=/" method="post" name="form_login" id="login-vds">
                  <h1 class="padlock">Đăng nhập</h1>
                              <label class="grey" for="log">Tài khoản:</label>
   <input class="field" id="log" type="text" size="10" name="username">
  <label class="grey" for="pwd">Mật khẩu:</label>
  <input class="field" id="pwd" type="password" size="10" name="password">
   <input id="bt_login" class="bt_login" type="submit" name="login" value="Đăng nhập">
   <label><input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever">  Remember me</label>
                  <div class="clear"></div>
   </form>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(function(){$('#login-vds').attr('action','/login?redirect='+this.location.pathname);});//]]></script>
   
             
          </div>
          <div class="left right">
                            <form action="/register?agreed=true&step=2" method="post">
                <h1>Đăng ký nhanh !</h1>           
                <label class="grey" for="signup">Tên truy cập : *</label>
  <input class="field" type="text" id="username_reg" name="username" value="" size="25" maxlength="25">
                <label class="grey" for="email">Email:</label>
                <input class="field" type="text" name="email" id="email" size="23">
                                          <label class="grey" for="signup">Mật khẩu : *</label>
  <input class="field" type="password" id="password_reg" name="password" value="" size="25" maxlength="25">

                <input type="submit" name="submit" value="Đăng ký" class="bt_register">
              </form>
          </div>
        </div>
    </div> <!-- /login --> 

      <!-- The tab on top --> 
    <div class="tab">
        <ul class="login">
            <li class="left"> </li>
            <li>Chào bạn!</li>
          <li class="sep">|</li>
          <li id="toggle">
              <a id="open" class="open" href="#" style="display: block; ">Đăng nhập | Đăng ký</a>
              <a id="close" style="display: none; " class="close" href="#">Close | Đóng lại</a>       
          </li>
            <li class="right"> </li>
        </ul>
    </div> <!-- / top -->
   
  </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

  cho vào css
  Code:


  /* CSS del Header */

  #rep-mail-bar {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 99;
    height: 25px;
    font-size: 11px;
    width: 100%;
    z-index: 999;
  }
  /* Panel Tab/button */

  .tab {
      background: url(http://i.imgur.com/fDQkE.png) repeat-x 0 0;
    height: 22px;
    position: relative;
      top: 0;
      z-index: 999;
  }
  .tab ul.login {
    display: block;
    position: relative;
      float: right;
      clear: right;
      height: 42px;
    width: auto;
      font-weight: bold;
    line-height: 42px;
    margin: 0;
    right: 150px;
      color: white;
      font-size: 80%;
    text-align: center;
  }

  .tab ul.login li.left {
      background: url(http://i.imgur.com/XwNu2.png) no-repeat left 0;
      height: 42px;
    width: 30px;
    padding: 0;
    margin: 0;
      display: block;
    float: left;
  }

  .tab ul.login li.right {
      background: url(http://i.imgur.com/QmQzs.png) no-repeat left 0;
      height: 42px;
    width: 30px;
    padding: 0;
    margin: 0;
      display: block;
    float: left;
  }

  .tab ul.login li {
      text-align: left;
      padding: 0 6px;
    display: block;
    float: left;
    height: 42px;
      background: url(http://i.imgur.com/PAFBM.png) repeat-x 0 0;
  }

  .tab ul.login li a {
    color: #15ADFF;
  }

  .tab ul.login li a:hover {
    color: white;
  }

  .tab .sep {color:#414141}

  .tab a.open, .tab a.close {
    height: 20px;
    line-height: 20px !important;
    padding-left: 30px !important;
    cursor: pointer;
    display: block;
    width: 100px;
    position: relative;
    top: 11px;
    width: 120px;
  }

  .tab a.open {background: url(http://i.imgur.com/NWFec.png) no-repeat left 0;}
  .tab a.close {background: url(http://i.imgur.com/GGiBD.png) no-repeat left 0;}
  .tab a:hover.open {background: url(http://i.imgur.com/mboPc.png) no-repeat left -19px;}
  .tab a:hover.close {background: url(http://i.imgur.com/xztqF.png) no-repeat left -19px;}
  /* sliding panel */
  #toppanel {
      position: absolute;  /*Panel will overlap  content */
      /*position: relative;*/  /*Panel will "push" the content down */
      top: 0;
      width: 100%;
      z-index: 999;
      text-align: center;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
  }

  #panel {
    width: 100%;
    height: 210px;
    color: #999999;
    background: #272727;
    overflow: hidden;
    position: relative;
    z-index: 3;
    display: none;
  }

  #panel h1 {
    font-size: 1.6em;
    padding: 5px 0 10px;
    margin: 0;
    color: white;
  }

  #panel h2{
    font-size: 1.2em;
    padding: 10px 0 5px;
    margin: 0;
    color: white;
  }

  #panel p {
    margin: 5px 0;
    padding: 0;
  }

  #panel a {
    text-decoration: none;
    color: #15ADFF;
  }

  #panel a:hover {
    color: white;
  }

  #panel a-lost-pwd {
    display: block;
    float: left;
  }

  #panel .content {
    width: 960px;
    margin: 0 auto;
    padding-top: 15px;
    text-align: left;
    font-size: 0.85em;
  }

  #panel .content .left {
    width: 280px;
    float: left;
    padding: 0 15px;
    border-left: 1px solid #333;
  }

  #panel .content .right {
    border-right: 1px solid #333;
  }

  #panel .content form {
    margin: 0 0 10px 0;
  }

  #panel .content label {
    float: left;
    padding-top: 2px;
    clear: both;
    width: 280px;
    display: block;
  }

  #panel .content input.field {
    border: 1px #1A1A1A solid;
    background: #414141;
    margin-right: 5px;
    margin-top: 4px;
    width: 200px;
    color: white;
    height: 16px;
  }

  #panel .content input:focus.field {
    background: #545454;
  }

  /* BUTTONS */
  /* Login and Register buttons */
  #panel .content input.bt_login,
  #panel .content input.bt_register {
    display: block;
    float: left;
    clear: left;
    height: 24px;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    border: none;
    font-weight: bold;
    margin: 10px 0;
  }

  #panel .content input.bt_login {
    width: 74px;
    background: transparent url(http://i.imgur.com/6E0rz.png) no-repeat 0 0;
  }

  #panel .content input.bt_register {
    width: 94px;
    color: white;
    background: transparent url(http://i.imgur.com/sxtfY.png) no-repeat 0 0;
  }

  #panel .lost-pwd {
    display: block;
    float:left;
    clear: right;
    padding: 15px 5px 0;
    font-size: 0.95em;
    text-decoration: underline;
  }


  .main .tieude .page-title{color:#fff!important;background:#fff;opacity:0.8}
  .main .tieude {
  height: 28px;
  padding: 6px;
  border: 4px solid
  #DAD3D3;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 2px -2px
  rgba(0, 0, 0, .52);
  font-size: 12px;
  font-family: "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
  font-weight: 700;
  background-color:
  #DAD3D3;
  color:
  black;
  }
  .pun div, .pun td, .sig-line {
  border-color: #
  #DDD;
  color: #
  #DDD;
  }
  .main .tieude .page-title{padding: 5px;}.noidungthongbao{padding: 0px;height:27px!important}

  a {
  cursor: pointer;
  color:
  #3B5998;
  text-decoration: none;
  }

  vào : HTML & JAVASCRIPT tạo 1 Js mới và cho Js này vào
  Placement : chọn In all the pages

  Code:
  $(document).ready(function() {
   
    // Expand Panel
    $("#open").click(function(){
        $("div#panel").slideDown("slow");
   
    }); 
   
    // Collapse Panel
    $("#close").click(function(){
        $("div#panel").slideUp("slow"); 
    });     
   
    // Switch buttons from "Log In | Register" to "Close Panel" on click
    $("#toggle a").click(function () {
        $("#toggle a").toggle();
    });     
       
  });

  ok? ko làm đc thì reple Ngầu

  wen> nguồn:http://www.cntt-k3.biz/


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------


  Thành công là do mình tạo ra Ôm 1 cái
  avatar
  Lê Trang Thái
  Mem Hàng Đầu
  Mem Hàng Đầu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 23
  Sinh Nhật : 17/08/1994
  Tài Năng : 73
  Points : 1573


  :

  Re: code khung đăng nhập đóng mở

  Bài gửi by Lê Trang Thái on Sun Jun 03, 2012 10:06 am

  cái này dùng cho những diễn đàn nào không có khung đăng nhập thôi, diễn đàn mình có ùi, đóng mở làm gì nữa


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------


  Cấm spam dưới mọi hình thức

  Học Bài ùi!
  Nháy Mắt [You must be registered and logged in to see this link.] | study | [You must be registered and logged in to see this link.] | geek | [You must be registered and logged in to see this link.]  Yêu thế
  avatar
  hero P.Vy001
  Moderator
  Moderator

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 21
  Sinh Nhật : 10/02/1996
  Tài Năng : 19
  Points : 270


  :

  Re: code khung đăng nhập đóng mở

  Bài gửi by hero P.Vy001 on Sun Jun 03, 2012 4:20 pm

  ai share cho diễn đàn mình?
  cái này cho ai làm 4rum thì tham khảo?


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------


  Thành công là do mình tạo ra Ôm 1 cái

  Sponsored content

  Re: code khung đăng nhập đóng mở

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Wed Jan 24, 2018 7:20 am