Cộng Đồng Học Sinh Trường THPT Trần Phú - Quảng Nam

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn học sinh trường THPT Trần Phú - Quảng Nam!!

* Nơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm học tập và các vấn đề đang được quan tâm của giới teen!!!
 * Các bạn hãy đăng ký nếu chưa có tài khoản hoặc đăng nhập để được sử dụng tất cả các chức năng của diễn đàn nhé.

Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn ghé thăm.

Chúc các bạn vui vẻ! Ban Quản Trị
Cộng Đồng Học Sinh Trường THPT Trần Phú - Quảng Nam


  [Thắc mắc]Giúp mình với admin [Thông Điệp Yêu Thương]

  Share
  avatar
  anhquocpro2011
  Bắt đầu tìm hiểu
  Bắt đầu tìm hiểu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 25
  Sinh Nhật : 04/05/1992
  Tài Năng : 2
  Points : -17

  [Thắc mắc]Giúp mình với admin [Thông Điệp Yêu Thương]

  Bài gửi by anhquocpro2011 on Mon Oct 31, 2011 4:32 pm

  Bạn có thể share cho mình code thông điệp yêu thương mà bạn đang dùng đc ko?Thanks Admin nhiều
  avatar
  Lê Trang Thái
  Mem Hàng Đầu
  Mem Hàng Đầu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 23
  Sinh Nhật : 17/08/1994
  Tài Năng : 73
  Points : 1573


  :

  Re: [Thắc mắc]Giúp mình với admin [Thông Điệp Yêu Thương]

  Bài gửi by Lê Trang Thái on Mon Oct 31, 2011 5:08 pm

  Bước 1: Chèn vào CSS
  Code:
  /*------------------POPUPS------------------------*/
  #fade{display:none;background:#000;position:fixed;left:0;top:0;width:100%;height:100%;opacity:.80;z-index: 99;}.popup_block{display:none;background:#393829;border:10px solid #FFF;float:left;font-size:1.2em;position:fixed;top:50%;left:50%;z-index: 999;-webkit-box-shadow:0 0 7px #000;-moz-box-shadow:0 0 7px #000;box-shadow:0 0 20px #000;-webkit-border-radius:7px;-moz-border-radius:7px;border-radius:7px;padding:10px;}img.btn_close{float:right;margin:-30px -30px 0 0;}.popup p{margin:5px 0;padding:5px 10px;}*html #fade,*html .popup_block{position:absolute;}
  Bước 2: Tạo một trang HTML 1 với nội dung sau
  Code:
  $(document).ready(function(){
      $('#text_editor_textarea').keyup(function() {
          max_chars = 555;     
          current_value = $('#text_editor_textarea').val();
          current_length = current_value.length;
          remaining_chars = max_chars-current_length;
          $('#counter_number').html(remaining_chars);
          if(remaining_chars<=55){
          $('#counter_number').css('color', 'red');
          } else {
          $('#counter_number').css('color', 'yellow');
          }
        });

        $('#smileCFviet').hide();

    $('a#clicktime').click(function() {
              $('#smileCFviet').toggle(300);
          });
               
   
    $('a.poplight[href^=#]').click(function() {
        var popID = $(this).attr('rel');
        var popURL = $(this).attr('href');
             
        //Pull Query & Variables from href URL
        var query= popURL.split('?');
        var dim= query[1].split('&');
        var popWidth = dim[0].split('=')[1];

        $('#' + popID).fadeIn().css({ 'width': Number( popWidth ) }).prepend('<a href="#" class="close"><img src="http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/close_10.png" class="btn_close" title="Close Window" alt="Close" /></a>');
       
   
        var popMargTop = ($('#' + popID).height() + 80) / 2;
        var popMargLeft = ($('#' + popID).width() + 80) / 2;
       

        $('#' + popID).css({
          'margin-top' : -popMargTop,
          'margin-left' : -popMargLeft
        });
       
        //Fade in Background
        $('body').append('<div id="fade"></div>');
        $('#fade').css({'filter' : 'alpha(opacity=80)'}).fadeIn();
        return false;
    });
   
   
    //Close Popups and Fade Layer
    $('a.close, #fade').live('click', function() {
          $('#fade , .popup_block').fadeOut(function() {
          $('#fade, a.close').remove();
    }); //fade them both out
       
        return false;
    });

   
  });
  Bước 3: Tạo một trang HTML 2 với nội dung
  Code:
  <style>a img {border-width:0;}
  </style>
  <script src="http://illiweb.com/rsc/13/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /
  <form id="smilies_categ" action="" method="get" name="smilies_categ">
  <input type="hidden" name="mode" value="smilies_frame" /></form>
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" summary="smilies"><tr align="center" valign="middle"><td class="row1">
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/01.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/01.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/02.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/02.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/03.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/03.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/04.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/04.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/05.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/05.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif" alt="" /></a> 

  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/07.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/07.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/08.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/08.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/09.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/09.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/10.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/10.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/11.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/11.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/12.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/12.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/13.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/13.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/14.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/14.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/15.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/15.gif" alt="" /></a> 

  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/16.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/16.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/17.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/17.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/18.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/18.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/19.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/19.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/20.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/20.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/21.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/21.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/22.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/22.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/23.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/23.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/24.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/24.gif" alt="" /></a> 

  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/25.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/25.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/26.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/26.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/27.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/27.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/28.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/28.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/29.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/29.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/30.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/30.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/31.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/31.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/32.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/32.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/33.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/33.gif" alt="" /></a> 

  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/34.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/34.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/35.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/35.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/36.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/36.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/37.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/37.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/38.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/38.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/39.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/39.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/40.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/40.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/41.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/41.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/42.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/42.gif" alt="" /></a> 

  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/43.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/43.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/44.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/44.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/45.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/45.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/46.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/46.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/47.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/47.gif" alt="" /></a> 
  <a href="javascript:emoticonp('[img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/48.gif[/img]')"><img title="" src="http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/48.gif" alt="" /></a> 
  </td></tr></table>
  Bước 4: Thay toàn bộ Display - Templates - Portal - Mod_news bằng code sau
  Code:

  <script src="HTML 1" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
  function vtdyt()
  {
  var t=setTimeout("btdyt()",1000);
  }
  function btdyt()
  {
  window.location.replace("{TOPIC_URL}")
  }
  </script>

  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="762px" style="background: #393829;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;><tbody><td style="width:772px; padding:3px;"><table style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="6" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center"><tr><td nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px">
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <a onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP - CLICK !!</font><br>Chỉ dành cho thành viên có <font color=#FF5F5F>nick màu</font> hoặc <font color=#C2FFAF>trên 15 bài viết</font>');" onmouseout="hidetip();" href="#?w=280" rel="login_bv" class="poplight"><img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/tdyt10.png" /><img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/tdyt_s10.png" /></a>
  <div id="login_bv" class="popup_block">
  <!-- login form -->
      <form action="/login.forum?redirect=/portal.htm" method="post"  id="signin">
  <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
              <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
        <label><font color="#FFFFFF">Tài khoản :</font></label>  </td>
   <td><input id="username" class="post" name="username" size="20" type="text" value="Tên tài khoản" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên tài khoản';" onfocus="if(this.value=='Tên tài khoản') this.value='';" /></td>
  </td>
              <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><font color="#FFFFFF">Ghi nhớ?</font></label></td>
  </tr>

          <tr>
              <td class="smallfont">      <label><font color="#FFFFFF">Mật Khẩu :</font></label> </td>
  <td> <input id="pass" name="password" class="post" size="20" type="password" value="Mật khẩu" onblur="if(this.value=='') this.value='Mật khẩu';" onfocus="if(this.value=='Mật khẩu') this.value='';"/>
  </td>
      <td> <input type="submit" value="Đăng nhập" name="login" id="login"/>
   </td>
  </tr>
          </table>
  </form>
  <!-- / login form -->
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP</font><br>Click vào đây để <font color=#FF5F5F>gửi tin nhắn nhanh </font>');" onmouseout="hidetip();" href="#?w=420" rel="TDYT_bv" class="poplight"><img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/tdyt10.png" /></a>
  <div id="TDYT_bv" class="popup_block">

  <form target="bvreload" action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><table width="420px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td width="22%"><span class="gen"><b><font color="#23eb41">Gửi đến</font></b></span></td><td>
  <button id="find_friend" value="Tìm thành viên" class="button2" type="button" title="Tìm thành viên"><img src=http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/andanh10.png></button>
  <input class="post gen" style="width:250px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></span> <input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»'), vtdyt()" class="mainoption"  type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" />
  </td></tr><tr><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr><td><span class="gen"><blink><b><font color="#d53be3">Thông điệp </font></b></blink></font>
  </span></td></tr></table></td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td colspan="9"><span class="gensmall" style="width:550px;font-size:10px" id="helpbox"></span></td></tr><tr><td colspan="9">
  <span class="gen"><a href="#smileCFviet" id="clicktime"><button class="button2" type="button" title="Biểu tượng cảm xúc"><img src=http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif></button></a> <input id="text_editor_textarea" class="post" style="width:270px; display:inline" type="text" name="message" value="baivong vô đối  [img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif[/img] " onblur="if(this.value=='') this.value='baivong vô đối  [img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif[/img] ';" onfocus="if(this.value=='baivong vô đối  [img]http://static.gox.vn/media/forum/images/smilies/qq/06.gif[/img] ') this.value='';"  onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" maxlength="225" /><span id="counter_number" class="counter">555</span></span>
  </td></tr></table></td></tr>
  </table>
  <table width="420px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td> <div id="smileCFviet"><iframe name="smilies" src="HTML 2" marginwidth="0" marginheight="0" border="0" onmouseover="helpline('z')" onmouseout="helpline('
  ')" class="row1" width="420" frameborder="0" height="80" scrolling="0"></iframe></div></td></tr></table>
  <input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="5" /></form>
  </div>
  <img src="http://r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/tdyt_s10.png" />
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </td>
  <td width="100%" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="left" scrolldelay="20" truespeed><!-- BEGIN post_row --><!-- BEGIN saut --><!-- END saut --><span style="margin-right:60px" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b>{post_row.POSTER}</b> nhắn với <span style="color:#FF009A;font-weight:bold">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;"><span style="color:#831BBF"><strong>{post_row.POSTER} gửi vào lúc {post_row.TIME}</div></span>: <span style="color:#3F1B1B;">{post_row.TEXT}</span><span style="padding: 0px 40px"></span><!-- END post_row --></marquee></td>
  </tr></table>
  <script src="http://illiweb.com/rsc/13/frm/jquery/jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){function find_username(fieldname) {$.get('/search.forum?mode=searchuser&fieldname=' + fieldname + '&time=' + timestamp(), '',function(data){$('#find_username').html(data).jqmShow();$('.jqmOverlay').bgiframe();$('#find_username').bgiframe();});return false;}$('#find_friend').click(function(){return find_username('subject');});$('#find_foe').click(function(){return find_username('foe');});$('#find_username').jqm({toTop: true});});//]]></script><div type="z-index:9999;" id="find_username" class="jqmWindow"></div>
  <iframe name="bvreload" height="1px" width="1px"></iframe>
  Hướng dẫn: Thay vị trí HTML 1 và HTML 2 trong code bước 4 bằng liên kết đến trang HTML tương ứng tạo ở bước 2 va 3.
  Tìm trong code bước 4 đoạn này:
  Code:
  <input type="hidden" name="f" value="5" /></form>
  ... thay số 5 trong code bằng số forum mà bạn dùng để gửi thông điệp yêu thương.
  Quản lý tổng thể - Messages and e-mails - Cấu hình diễn đàn - Topics - Minimum value: 3


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------


  Cấm spam dưới mọi hình thức

  Học Bài ùi!
  Nháy Mắt [You must be registered and logged in to see this link.] | study | [You must be registered and logged in to see this link.] | geek | [You must be registered and logged in to see this link.]  Yêu thế
  avatar
  TheShadowFiend
  Bắt đầu thích thú
  Bắt đầu thích thú

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 24
  Sinh Nhật : 18/03/1994
  Tài Năng : 0
  Points : 96


  :

  Re: [Thắc mắc]Giúp mình với admin [Thông Điệp Yêu Thương]

  Bài gửi by TheShadowFiend on Mon Oct 31, 2011 5:25 pm

  i can't understand it :S


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------

  ™️¯¥ Ñe╖/erm¢re ¥¯™️
  i can alway make you smilee
  avatar
  Lê Trang Thái
  Mem Hàng Đầu
  Mem Hàng Đầu

  Giới tính : Nam
  Tuổi : 23
  Sinh Nhật : 17/08/1994
  Tài Năng : 73
  Points : 1573


  :

  Re: [Thắc mắc]Giúp mình với admin [Thông Điệp Yêu Thương]

  Bài gửi by Lê Trang Thái on Mon Oct 31, 2011 5:47 pm

  TheShadowFiend đã viết:i can't understand it :S
  Cái này chỉ dành cho những ai yêu thích làm forum thôi!!
  Chú ấy đang làm 1 cái forum và có khúc mắc chỗ thông điệp yêu thương nên nhờ mình giúp í mà.


  -----------------* Chữ * Ký *-----------------


  Cấm spam dưới mọi hình thức

  Học Bài ùi!
  Nháy Mắt [You must be registered and logged in to see this link.] | study | [You must be registered and logged in to see this link.] | geek | [You must be registered and logged in to see this link.]  Yêu thế

  Sponsored content

  Re: [Thắc mắc]Giúp mình với admin [Thông Điệp Yêu Thương]

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: Thu Apr 26, 2018 12:42 pm